De 2de pijler van veerkrachtige mensen

Last updated on juni 15th, 2022 at 08:01 am

De tweede pijler van Veerkracht is: improvisatievermogen.

Je weet wat je probleem is, je weet de oplossing…. en toch veranderen de meeste mensen niet.
Als je hetzelfde blijft doen, waarom verwacht je dan dat het resultaat anders is?
Dus doe wat veerkrachtige mensen doen: stel je voor hoe de nieuwe toekomst er uit ziet, en richt je daar op.

Neem elke keer de eerst volgende kleine stap. Want mensen die weten hoe ze moeten improviseren, blijven niet kijken maar handelen.

Het is design by doing in plaats van doing by design.

Het is flexibel zijn en creatief gebruik maken van het gereedschap wat er ligt. En dat anders inzetten. Waardoor de uitkomst hopelijk ook anders is.

Volgens onderzoek van Seydel, Taal & Wiegman wordt “de motivatie om te zoeken naar een oplossing voor een probleem niet zozeer bepaald door de mogelijke risico’s, maar vooral door de mate waarin men bepaalde uitkomsten verwacht en de mate waarin men invloed kan uitoefenen op die uitkomst”.

Dus leer improviseren. Dat is altijd nodig maar zeker in deze tijd.

Voor de 7 eigenschappen van veerkrachtige mensen kijk je hier.

Voor de andere pijlers van veerkrachtige mensen klik je hieronder.

De eerste pijler van veerkrachtige mensen is accepteer de feiten zoals ze zijn.


>