De 1ste pijler van veerkracht.

De data raakt op. Help! En data dat is de brandstof voor AI modellen. Online data, dus jouw artikelen en posts op internet. De berichten van experts en deskundigen die gewaardeerd worden en veel bezocht wordt, raakt op.

Verdwijnt dat dan of zoiets? Is er een Bermuda-driehoek of een zwart gat op internet gevonden? Is de Google zoekmachine stuk?

Voor het trainen van AI modellen als ChatGPT, Gemini en Claude wordt digitale data gebruikt.

En dan geldt: hoe meer data, hoe beter A.I. modellen werken. AI-modellen worden nauwkeuriger en menselijker worden met meer gegevens.

Hoe meer boeken, essays en andere informatie er wordt gelezen door mensen, hoe meer we weten, hoe meer we begrijpen en hoe beter we verbanden kunnen leggen. Dat geldt ook zo voor grote taalmodellen, de AI-systemen die de basis vormen van chatbots. Ze worden nauwkeuriger en krachtiger als ze meer gegevens krijgen.

Sommige grote taalmodellen, zoals OpenAI's GPT-3 werden getraind op honderden miljarden ‘tokens’. Tokens zijn hele woorden of stukjes woorden. De meest nieuw AI modellen werden getraind op meer dan drie biljoen tokens.

Chat GPT-3 werd getraind op miljarden voornamelijk Engelstalige websites, boeken en Wikipedia-artikelen verzameld van het internet. Maar openbaar beschikbare online data om A.I.-modellen te ontwikkelen, wordt sneller opgebruikt dan nieuwe data wordt geproduceerd.

Digitale data van hoge kwaliteit zal in 2026 op zijn. ‘Van hoge kwaliteit’ betekent professionals en deskundigen hebben teksten geschreven, die andere deskundigen gecontroleerd hebben, citeren en hergebruiken om hun zienswijze te geven. Die data wordt dus doorgegeven aan elkaar.

Techbedrijven doen er alles aan om meer en nieuwe data te verkrijgen. De makers van ChatGPT (OpenAI) , Google (Gemini) en Meta (FaceBook) zoeken nieuwe manieren om data te verzamelen.

Ze veranderen hun gebruikersvoorwaarden zodat ze de data in de gratis versies bijvoorbeeld kunnen gebruiken.

Als er niet genoeg diamanten zijn, dan maak je er zelf eentje in een laboratorium. Dat heet dan een 'synthetische diamant'. Kun je er toch geld mee verdienen.

Bij data kunnen we ook overschakelen op 'synthetische' data. Data gemaakt door een AI model en daarmee andere AI’s gaan trainen. Synthetische data is riskant omdat A.I.-modellen fouten kunnen maken. Dat heet dan geen liegen maar hallucineren. Alleen jij en ik weet dan dat de informatie niet klopt, maar hoe kan de AI dat doen? Anders blijft die foute data overal in doorwerken.

Wordt vervolgd.

Okay, in 7 artikelen leer jij de 7 pijlers van veerkracht herkennen. Omdat jij wil werken aan jouw eigenschappen van veerkrachtige mensen. Lees anders eerst dit.

Accepteren van de feiten betekent dat we zoeken naar de beste weg om een probleem onder ogen te zien en op te lossen.

Het probleem benoemen, bekijken en bezien wat de oplossing is. Dat benoemen betekent dus confronteren en rekenschap afleggen. Vaak vinden wij dat moeilijk omdat dat misschien ook onze schaduwkanten belicht. Die we vaak niet willen zien aan onszelf en de buitenwereld. Want dan moeten we er wat aan doen.

Dit roept vaak emoties en weerstand op, maar bespaart tijd en energie en geeft reuring aan het dagelijkse leven. Emoties, negatief of positief, zijn gewoon en gezond. Zo zorg je dat je veerkracht krijgt doordat je als je iets nieuws doet, gaat groeien. Wij denken dat veerkracht alleen ontstaat of zichtbaar is in tijden van grote (persoonlijke) rampen en tegenslagen.

Waarbij mensen (die eigenlijk geen mensen kunnen zijn) tot grote daden geïnspireerd raken en zo alles overwinnen. Het zijn reuzen en giganten die groter zijn dan zichzelf. Alleen zij kunnen veerkracht tonen (denken we). Steve Jobs, Mandela, Obama, Moeder Theresa, Olympische sportlui, Maarten van der Weijden (ben ik persoonlijk fan van), Anthony Fokker. En wij gewone stervelingen maken die mensen nog groter door ze vervolgens allerlei eigenschappen toe te dichten waardoor het heiligen worden. We vergeten dat deze mensen ook gewoon naar de wc gaan, remsporen achterlaten en zich moeten douchen.

Het enige verschil is dat deze mensen het gewoon gingen doen. Iets nieuws. Zonder dat ze nadenken over wat anderen er van vinden. Als ze zich maar ontwikkelen.
Dus: veerkracht is voor iedereen weggelegd. Ook bij alledaagse tegenslagen. Als je jezelf maar je met kleine stappen kunt verbeteren. Doordat je de feiten onder ogen ziet en ze accepteert zoals ze zijn. Je moet er van uit gaan dat je uiteindelijk overwint. En overwinnen betekent dat je er anders maar beter uitkomt.

De Stockdale paradox wordt dat genoemd. (Ik zei toch dat je ook iets nieuws zou leren?) En dat is “Zie de meest harde feiten van uw realiteit onder ogen, wat die ook mag zijn. En ontwikkel het vermogen om de huidige situatie op een realistische manier te duiden en dan een oplossingsgerichte actie voor te bereiden. Dat is de weg om succes te behalen.”

Te optimistische mensen zijn vaak onrealistisch, daarom vallen ze terug en falen ze. Ik wens je een veerkrachtige dag!


>