Verbeter je fixed mindset, verander je leven.

De data raakt op. Help! En data dat is de brandstof voor AI modellen. Online data, dus jouw artikelen en posts op internet. De berichten van experts en deskundigen die gewaardeerd worden en veel bezocht wordt, raakt op.

Verdwijnt dat dan of zoiets? Is er een Bermuda-driehoek of een zwart gat op internet gevonden? Is de Google zoekmachine stuk?

Voor het trainen van AI modellen als ChatGPT, Gemini en Claude wordt digitale data gebruikt.

En dan geldt: hoe meer data, hoe beter A.I. modellen werken. AI-modellen worden nauwkeuriger en menselijker worden met meer gegevens.

Hoe meer boeken, essays en andere informatie er wordt gelezen door mensen, hoe meer we weten, hoe meer we begrijpen en hoe beter we verbanden kunnen leggen. Dat geldt ook zo voor grote taalmodellen, de AI-systemen die de basis vormen van chatbots. Ze worden nauwkeuriger en krachtiger als ze meer gegevens krijgen.

Sommige grote taalmodellen, zoals OpenAI's GPT-3 werden getraind op honderden miljarden ‘tokens’. Tokens zijn hele woorden of stukjes woorden. De meest nieuw AI modellen werden getraind op meer dan drie biljoen tokens.

Chat GPT-3 werd getraind op miljarden voornamelijk Engelstalige websites, boeken en Wikipedia-artikelen verzameld van het internet. Maar openbaar beschikbare online data om A.I.-modellen te ontwikkelen, wordt sneller opgebruikt dan nieuwe data wordt geproduceerd.

Digitale data van hoge kwaliteit zal in 2026 op zijn. ‘Van hoge kwaliteit’ betekent professionals en deskundigen hebben teksten geschreven, die andere deskundigen gecontroleerd hebben, citeren en hergebruiken om hun zienswijze te geven. Die data wordt dus doorgegeven aan elkaar.

Techbedrijven doen er alles aan om meer en nieuwe data te verkrijgen. De makers van ChatGPT (OpenAI) , Google (Gemini) en Meta (FaceBook) zoeken nieuwe manieren om data te verzamelen.

Ze veranderen hun gebruikersvoorwaarden zodat ze de data in de gratis versies bijvoorbeeld kunnen gebruiken.

Als er niet genoeg diamanten zijn, dan maak je er zelf eentje in een laboratorium. Dat heet dan een 'synthetische diamant'. Kun je er toch geld mee verdienen.

Bij data kunnen we ook overschakelen op 'synthetische' data. Data gemaakt door een AI model en daarmee andere AI’s gaan trainen. Synthetische data is riskant omdat A.I.-modellen fouten kunnen maken. Dat heet dan geen liegen maar hallucineren. Alleen jij en ik weet dan dat de informatie niet klopt, maar hoe kan de AI dat doen? Anders blijft die foute data overal in doorwerken.

Wordt vervolgd.

Carol Dweck, professor in sociale en cognitieve psychologie aan de Stanford University, heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de kern van motivatie, persoonlijke ontwikkeling, en prestaties. Haar studies hebben een fascinerende tweedeling in de menselijke psychologie blootgelegd: de fixed (vaste, statische) mindset en de growth (groei, dynamische) mindset. Deze mindsets vormen de lens waardoor we onze vaardigheden, eigenschappen, en intelligentie bekijken en bepalen in hoeverre we geloven dat we deze kunnen ontwikkelen of verbeteren.

Aan het ene uiterste vinden we de fixed mindset, die voortkomt uit het geloof dat onze capaciteiten vastliggen. Wie deze mindset heeft, ziet intelligentie als iets onveranderlijks, en de angst om als onbekwaam gezien te worden, domineert. Falen is een directe reflectie van je inherente waarde: niet goed genoeg zijn betekent simpelweg dat je het nooit zult zijn.

Dit leidt tot het vermijden van uitdagingen, het opgeven bij de eerste tegenslag, het bagatelliseren van inspanning, het negeren van nuttige kritiek, en het zich bedreigd voelen door het succes van anderen.

Aan het andere uiterste is er de growth mindset, die ik als bijzonder krachtig beschouw. Mensen met deze mindset begrijpen dat vaardigheden en intelligentie ontwikkelbaar zijn door inzet, leren, en doorzettingsvermogen.

Dit opent een wereld waarin uitdagingen worden verwelkomd, tegenslagen worden gezien als groeimogelijkheden, inspanning wordt beschouwd als het pad naar meesterschap, kritiek dient als waardevolle feedback, en het succes van anderen inspireert en motiveert.

Haar onderzoek toont aan dat mindsets vroeg in ons leven worden gevormd, vaak door subtiele signalen uit onze omgeving, zoals de complimenten die we ontvangen. Een compliment gericht op 'slim zijn' kan bijdragen aan een fixed mindset, terwijl lof voor 'hard werken' een growth mindset bevordert. Interessant is dat onze mindset niet zwart-wit is; we kunnen verschillende mindsets hanteren in diverse situaties, afhankelijk van onze waarden en overtuigingen. Bovendien is onze mindset flexibel en kan deze ontwikkeld worden door bewuste inspanning en de invloed van rolmodellen om ons heen.

Het is cruciaal om te beseffen dat een statische mindset meer is dan een eenvoudige belemmering; het is een beperkende overtuiging die ons weerhoudt van volledige deelname aan het leven. Zelfs zij die geloven in hun capaciteiten kunnen verstrikt raken in deze beperkende overtuigingen, waardoor ze niet volledig uitdagingen aangaan of hun potentieel realiseren. De shift van een statische naar een groei mindset is niet alleen mogelijk maar essentieel voor wie zijn volledige potentieel wil bereiken en een rijk en vervuld leven wil leiden.

Een statische mindset focust op onveranderlijke capaciteiten, wat leidt tot een fixatie op het bewijzen van jezelf, terwijl een groei mindset de overtuiging omarmt dat ontwikkeling en verbetering altijd mogelijk zijn. Deze mindset moedigt ons aan om uitdagingen aan te gaan, door te zetten tijdens moeilijkheden, van fouten te leren, en hulp en inspiratie bij anderen te zoeken.

Als we ons bewust worden van de beperkingen die een statische mindset oplegt, kunnen we beginnen met het cultiveren van een groei mindset. Dit vereist een verschuiving in hoe we naar onszelf en onze mogelijkheden kijken, van een focus op 'heb ik het in me?' naar 'hoe kan ik dit verbeteren?'. Door specifieke strategieën en oefeningen toe te passen, kunnen we onszelf trainen om deze meer flexibele, veerkrachtige benadering van persoonlijke en professionele ontwikkeling te omarmen

Het transformeren van onze mindset is niet alleen een persoonlijke reis maar een pad naar het ontsluiten van ons ware 

potentieel, waardoor we ons leven en dat van de mensen om ons heen verrijken. Deze transformatie stelt ons in staat om onze meest ambitieuze dromen na te jagen, niet beperkt door de valse overtuiging dat ons vermogen om te groeien vastligt bij onze geboorte. Het herkennen en overwinnen van een statische mindset opent de deur naar een wereld van oneindige mogelijkheden, waar elke tegenslag een stapsteen wordt naar grotere wijsheid en elke uitdaging een kans om ons ware karakter en onze capaciteiten te onthullen.

Het ontwikkelen van een groei mindset vergt inzet en oefening, maar de beloningen zijn onmetelijk. Het begint met het veranderen van hoe we denken over inspanning en falen; inspanning wordt een teken van toewijding aan groei, en falen wordt een kans om te leren en te verbeteren, in plaats van een definitief oordeel over onze capaciteiten. Deze verschuiving in perspectief stelt ons in staat om te blijven streven naar onze doelen, zelfs wanneer de weg moeilijk wordt.

De reis naar een groei mindset begint vaak met kleine stappen: het erkennen van onze vaste overtuigingen, het confronteren van onze angsten voor falen, en het geleidelijk verschuiven van onze focus van 'bewijzen' naar 'verbeteren'. Het omvat ook het vieren van onze inspanningen en vooruitgang, hoe klein ook, en het erkennen van de waarde van doorzettingsvermogen en veerkracht.

Bovendien is het essentieel om ons te omringen met rolmodellen en mentoren die een groei mindset belichamen. Hun voorbeeld kan ons inspireren en motiveren, en hun begeleiding kan ons helpen om de uitdagingen die we tegenkomen te navigeren. Door ons te richten op groei en ontwikkeling, kunnen we een omgeving creëren die niet alleen ons eigen potentieel maximaliseert, maar ook dat van de mensen om ons heen.

Tot slot, de reis naar een groei mindset is een voortdurende inspanning, maar het is een van de meest lonende reizen die we kunnen ondernemen. Het stelt ons in staat om onze meest ambitieuze doelen na te streven, onze relaties te verdiepen, en een leven te leiden dat gekenmerkt wordt door leren, groei, en voldoening.

De kracht van een groei mindset ligt niet alleen in het overwinnen van externe uitdagingen, maar ook in het transformeren van de manier waarop we onszelf en onze plaats in de wereld zien. Door deze mindset te omarmen, kunnen we de architecten worden van ons eigen leven, voortdurend bouwend aan een toekomst die rijk is aan mogelijkheden en vrij van zelfopgelegde beperkingen.


>