Tatoeages op mijn hart

In 'Tatoeages op mijn hart', vertelt de priester Gregory Boyle (Jezuïet) over zijn ervaringen met elkaar rivaliserende bendes in Los Angeles. Het zijn verhalen van geloof, hoop en een heleboel liefde. Van vriendschap en vergeving, maar ook van rouw en verdriet. Meer dan 150 bendeleden die snakten naar een gewoon leven, maar sterven door onderling bendegeweld worden in de loop der jaren door Boyle begraven.

Boyle wil de enorme kloof overbruggen van bendeleden en hun families, en  de rest van de wereld. "Tattoos on the Heart" dient als een brug, opgebouwd met verhalen van hoop, verlossing en grenzeloze compassie. Hij laat de menselijke kant van mensen zien die vaak door de samenleving worden afgewezen. Hij brengt in praktijk waar anderen alleen over praten. Ook omdat de opgave zo ontzettend groot is. Door zijn verhaal bepleit Boyle niet alleen sociale rechtvaardigheid; hij toont de transformerende kracht van het behandelen van anderen met onvoorwaardelijke liefde en respect.

Grenzeloze compassie

Boyles werk gaat veel verder dan louter bende-interventie.

Hij begint bendeleden werk aan te bieden in het door hem opgerichte Homeboy Industries, een rehabilitatie- en re-integratieprogramma, als de manifestatie van zijn geloof in de helende kracht van compassie.

De essentie van zijn boodschap ligt in het zien van de menselijkheid in elk individu, ongeacht hun verleden, en het bieden van een kans op een nieuw begin.


Verwantschap als oplossing

Een van de centrale thema's van het boek is het concept van verwantschap. Dat zorgt voor verbinding. Als erkenning dat we allemaal op een diepgaand niveau met elkaar verbonden zijn.

Boyle laat zien dat ware, echte blijvende verandering niet plaatsvindt door strategieën of programma's, maar door oprechte relaties die onze gemeenschappelijke menselijkheid erkennen. Waardoor we elkaar als mensen zien en niet de karikaturen die we vaak van elkaar maken.

Deze verwantschap is wat de barrières tussen ons oplost, waardoor een omgeving ontstaat waar genezing en transformatie kunnen bloeien. 

Storytelling - de  kracht van verhalen

Boyle gebruikt verhalen als een hulpmiddel om begrip en empathie te overbruggen. Het is allemaal waargebeurd. Elk hoofdstuk is gevuld met persoonlijke anekdotes die de worstelingen, triomfen en de ontembare geest van de bendeleden waarmee hij werkt, benadrukken. Deze verhalen getuigen van de mogelijkheid moeten grijpen van verandering en de veerkracht van de menselijke geest wanneer deze wordt gevoed met liefde en respect. En zijn verhalen grijpen je bij de keel en voel je in je hart.

Hoe doet Boyle dat in de praktijk?

Behandel mensen met empathie
Begin met het betrekken van de mensen om je heen vanuit empathie en begrip. Luister naar hun verhalen zonder oordeel, tracht hun ervaringen en perspectieven te begrijpen. Deze simpele daad kan de eerste stap zijn naar het bouwen van de bruggen van verwantschap en verbinding waarvoor Boyle pleit.

Ontwikkel een gemeenschap
Zoek actief naar mogelijkheden om gemeenschapsprogramma's te creëren of eraan deel te nemen die ondersteunen. Of het nu gaat om vrijwilligerswerk, mentoring of gewoon opkomen voor mensen in nood, jouw betrokkenheid kan bijdragen aan een grotere beweging van compassie en verandering. 

Ga de wereld over
Wat in 1988 begon om het leven van voormalige bendeleden in Oost-Los Angeles te verbeteren, is vandaag de dag een blauwdruk geworden voor meer dan 400 organisaties wereldwijd, van Alabama en Idaho tot Guatemala en Schotland. Je maakt impact als je niet alleen in de Verenigde Staten werkt, maar ook jouw manier van werken hebt zien overnemen in  Argentinië, Australië,  Barbados, Canada, Costa Rica, Denemarken, Guatemala, Groot-Brittannië, Honduras, Ierland, El Salvador, Mexico, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Noorwegen,  Schotland, Tunesië, Zuid-Afrika en Zweden.

Bied oplossingen aan: gratis tatoeage verwijderen uit je gezicht
Dat lijkt makkelijk: veel bendeleden hebben tatoeages in hun gezicht. Boyle laat ze gratis verwijderen. Dat is moeilijk want het is ook een eerste en zichtbare stap uit het bendeleven. Een stap die de bende dan als verraad kan zien. De prijs van verwijdering van tatoeages kan hoog zijn: de prijs van je leven.

Boyles geloof inspireert hem om verder te kijken dan de tattoos en het stoere uiterlijk van de gangleden. Hij is van het type 'niet lullen maar poetsen'. Niet doen wat je zegt, maar vóór leven wat je zegt. Als een ganglid zich laat dopen voor God en Zijn kerk door Boyle, moet Boyle hem direct daarna vertellen dat zijn broer de avond daarvoor is vermoord. Pfff....ga er maar aan staan. Elke dag weer.

Het bracht Boyle samen met twee door hem uitgekozen bendeleden tot in het Witte Huis bij George W. Bush - maar wel met een zenuwachtige Secret Service. Een ander bendelid laat zien hoe het er toe doet dat je gezien en erkend wordt en dat geduld belangrijk is om je doelen te bereiken. Ik heb dit boek vaak met tranen in mijn ogen gelezen: van het lachen, van het huilen. Maar ook werd ik vrolijk en optimistisch van de boodschap: 'Liefde faalt nooit'. 

Bestel de Nederlandse of Engelse versie hierboven via deze link bij Bol.com (dan krijg ik daar een zéér kleine vergoeding van).
Of ga naar jouw plaatselijke boekhandel; dat is ook belangrijk voor de leefbaarheid van onze steden.


>