Hoe wil jezelf op LinkedIn behandeld worden?

De data raakt op. Help! En data dat is de brandstof voor AI modellen. Online data, dus jouw artikelen en posts op internet. De berichten van experts en deskundigen die gewaardeerd worden en veel bezocht wordt, raakt op.

Verdwijnt dat dan of zoiets? Is er een Bermuda-driehoek of een zwart gat op internet gevonden? Is de Google zoekmachine stuk?

Voor het trainen van AI modellen als ChatGPT, Gemini en Claude wordt digitale data gebruikt.

En dan geldt: hoe meer data, hoe beter A.I. modellen werken. AI-modellen worden nauwkeuriger en menselijker worden met meer gegevens.

Hoe meer boeken, essays en andere informatie er wordt gelezen door mensen, hoe meer we weten, hoe meer we begrijpen en hoe beter we verbanden kunnen leggen. Dat geldt ook zo voor grote taalmodellen, de AI-systemen die de basis vormen van chatbots. Ze worden nauwkeuriger en krachtiger als ze meer gegevens krijgen.

Sommige grote taalmodellen, zoals OpenAI's GPT-3 werden getraind op honderden miljarden ‘tokens’. Tokens zijn hele woorden of stukjes woorden. De meest nieuw AI modellen werden getraind op meer dan drie biljoen tokens.

Chat GPT-3 werd getraind op miljarden voornamelijk Engelstalige websites, boeken en Wikipedia-artikelen verzameld van het internet. Maar openbaar beschikbare online data om A.I.-modellen te ontwikkelen, wordt sneller opgebruikt dan nieuwe data wordt geproduceerd.

Digitale data van hoge kwaliteit zal in 2026 op zijn. ‘Van hoge kwaliteit’ betekent professionals en deskundigen hebben teksten geschreven, die andere deskundigen gecontroleerd hebben, citeren en hergebruiken om hun zienswijze te geven. Die data wordt dus doorgegeven aan elkaar.

Techbedrijven doen er alles aan om meer en nieuwe data te verkrijgen. De makers van ChatGPT (OpenAI) , Google (Gemini) en Meta (FaceBook) zoeken nieuwe manieren om data te verzamelen.

Ze veranderen hun gebruikersvoorwaarden zodat ze de data in de gratis versies bijvoorbeeld kunnen gebruiken.

Als er niet genoeg diamanten zijn, dan maak je er zelf eentje in een laboratorium. Dat heet dan een 'synthetische diamant'. Kun je er toch geld mee verdienen.

Bij data kunnen we ook overschakelen op 'synthetische' data. Data gemaakt door een AI model en daarmee andere AI’s gaan trainen. Synthetische data is riskant omdat A.I.-modellen fouten kunnen maken. Dat heet dan geen liegen maar hallucineren. Alleen jij en ik weet dan dat de informatie niet klopt, maar hoe kan de AI dat doen? Anders blijft die foute data overal in doorwerken.

Wordt vervolgd.

Dit gaat eigenlijk niet over Ireen Wüst. Heel knap wat zij gedaan heeft. Fantastisch! Dit gaat over hoe wij als mensen reageren. Hoe wil jezelf op LinkedIn behandeld worden? Dat is de vraag die ik aan mijzelf en aan jou stel. En lees voor LinkedIn gerust – hoe wil jij op sociale media handelen en behandeld worden.

Honderden LinkedInners die op LinkedIn veelal prettig commentaar op Ireen Wüst haar prestatie geven. Hoe fantastisch deze prestatie is, hoe mooi etc. En dat is ook zo. Leuk ook om op LinkedIn te laten zien hoe het bij ons binnen komt.

Niemand zei bij die commentaren dat het bericht over Ireen geen geschikt bericht was voor het zakelijke karakter van LinkedIn. Dat een dergelijk bericht er niet hoorde. Dat het ‘maar’ om sport ging. 

Peter van der Sluis en zijn vrouw moesten de zwangerschap van hun dochter na 14 weken onderbreken. Het kindje werd via natuurlijke weg geboren. De stichting Still maakte kosteloos foto’s van het nieuwe mensje. Peter koos er voor om een aantal van die foto’s te delen. Foto’s waarmee de kostbaarheid van het leven getoond worden. Foto’s waarmee de liefde van ouders voor hun kindje en elkaar zichtbaar wordt. Peter vroeg, uit dankbaarheid, op LinkedIn aandacht voor het werk van de stichting Still. Over #veerkracht gesproken.

En dan zijn er mensen die op zijn bericht reageren. Dat het niet geschikt is voor LinkedIn. Die dan discussies aangaan. Nog niet eens (al is het maar voor de vorm) Peter en zijn vrouw condoleren. En daarmee, ik hoop onbedoeld, extra pijn op de aanwezige pijn stapelen.

Mag ik een oproep doen? Als je het met een bericht niet eens bent, en je wilt reageren, gebruik dan een virusfilter. 

Is het nodig, is het vriendelijk, is het waar? 2x een ‘ja’? Dan mag je reageren, maar wel vriendelijk: omdat LinkedIn gaat over verbinden (‘connecten’) en niet over afstoten. 

Ireen Wüst geeft in haar interview met de NOS ook nog emotioneel aandacht aan haar in 2019 overleden vriendin Paulien van Deutekom. Ik heb ook nergens een commentaar gezien dat dat ook niet gepast was, want dan zou het alleen over haar sportieve prestatie mogen gaan. 

Het verhaal van Ireen Wüst en dat van Peter van der Sluis (en zijn familie) is wat ons menselijk maakt. Laten we daarom kennis blijven maken met die hele mens. Elkaar als hele mens ontmoeten. Ook op LinkedIn. Want we doen met die hele mens zaken; dus ik wil weten wie jij bent en wat jou drijft.

En laten we de namen blijven noemen van die mensen die wij onderweg verloren hebben. Anders sterven zij twee keer. Ireen Wüst houdt Paulien van Deutekom in haar hart; Peter van der Sluis en zijn vrouw dragen hun dochter Julia met zich mee in liefde en op foto’s. Ik draag mijn schoonvader Jan van Goozen sinds 23 december 2021. Zij zijn tegelijkertijd de grote aanwezige en afwezige in ons leven. Ook in ons zakelijke leven.


>