De 6de pijler van veerkracht: persoonlijke effectiviteit

De data raakt op. Help! En data dat is de brandstof voor AI modellen. Online data, dus jouw artikelen en posts op internet. De berichten van experts en deskundigen die gewaardeerd worden en veel bezocht wordt, raakt op.

Verdwijnt dat dan of zoiets? Is er een Bermuda-driehoek of een zwart gat op internet gevonden? Is de Google zoekmachine stuk?

Voor het trainen van AI modellen als ChatGPT, Gemini en Claude wordt digitale data gebruikt.

En dan geldt: hoe meer data, hoe beter A.I. modellen werken. AI-modellen worden nauwkeuriger en menselijker worden met meer gegevens.

Hoe meer boeken, essays en andere informatie er wordt gelezen door mensen, hoe meer we weten, hoe meer we begrijpen en hoe beter we verbanden kunnen leggen. Dat geldt ook zo voor grote taalmodellen, de AI-systemen die de basis vormen van chatbots. Ze worden nauwkeuriger en krachtiger als ze meer gegevens krijgen.

Sommige grote taalmodellen, zoals OpenAI's GPT-3 werden getraind op honderden miljarden ‘tokens’. Tokens zijn hele woorden of stukjes woorden. De meest nieuw AI modellen werden getraind op meer dan drie biljoen tokens.

Chat GPT-3 werd getraind op miljarden voornamelijk Engelstalige websites, boeken en Wikipedia-artikelen verzameld van het internet. Maar openbaar beschikbare online data om A.I.-modellen te ontwikkelen, wordt sneller opgebruikt dan nieuwe data wordt geproduceerd.

Digitale data van hoge kwaliteit zal in 2026 op zijn. ‘Van hoge kwaliteit’ betekent professionals en deskundigen hebben teksten geschreven, die andere deskundigen gecontroleerd hebben, citeren en hergebruiken om hun zienswijze te geven. Die data wordt dus doorgegeven aan elkaar.

Techbedrijven doen er alles aan om meer en nieuwe data te verkrijgen. De makers van ChatGPT (OpenAI) , Google (Gemini) en Meta (FaceBook) zoeken nieuwe manieren om data te verzamelen.

Ze veranderen hun gebruikersvoorwaarden zodat ze de data in de gratis versies bijvoorbeeld kunnen gebruiken.

Als er niet genoeg diamanten zijn, dan maak je er zelf eentje in een laboratorium. Dat heet dan een 'synthetische diamant'. Kun je er toch geld mee verdienen.

Bij data kunnen we ook overschakelen op 'synthetische' data. Data gemaakt door een AI model en daarmee andere AI’s gaan trainen. Synthetische data is riskant omdat A.I.-modellen fouten kunnen maken. Dat heet dan geen liegen maar hallucineren. Alleen jij en ik weet dan dat de informatie niet klopt, maar hoe kan de AI dat doen? Anders blijft die foute data overal in doorwerken.

Wordt vervolgd.

Persoonlijke effectiviteit is de beste voorspeller van veerkracht, zegt wetenschappelijk onderzoek.
Wat dat is in gewone mensentaal? 

Jij weet zeker dat je dingen met succes tot een einde kunt brengen en als er problemen ontstaan dat je die ook overwint. Ook als die problemen jou en je eigen bestaan direct raken. 

Gek genoeg zorgen zelfvertrouwen en zelfrespect niet voor een grotere veerkracht. 

In de financiële crisis van 2008-2011 raakten wij door faillissement ons huis kwijt en hadden we grote schulden. 

veerkracht expert belastingdienst haalt huis leeg

Daar zijn we uiteindelijk goed door heen gerold. Toen we er midden in zaten, was het vreselijk. Want hoe lang was de tunnel, voordat we bij het einde van de tunnel kwamen. 

Als het ons nu weer overkomt, dan weet ik dat wij, mijn vrouw en ik, en ook ons gezin dat toen konden dragen. We kunnen er beter mee om gaan. We zijn al getest en hebben er uiteindelijk een positief resultaat mee verkregen. We weten ook daardoor wie we zijn. 

Als het weer zou gebeuren, dan zouden we zeker geen slingers op gaan hangen. Maar we kunnen er mee omgaan. Dit noemen we persoonlijke effectiviteit. Het maakt de aanpassing aan onverwachte, stressvolle veranderingen makkelijker. 

Hoe effectief ben jij in het omgaan met veranderingen?


>